Koi Probiotic pellets Small innehåller lättsmälta ingredienser samt viktiga vitaminer och mineraler, lättillgänglig för fisk även vid lägre vattentemperaturer. Probiotikan som tillsätts maten innehåller livskraftiga endosporer från Bacillus subtilis-bakterierna, som stabiliserar tarmmikrofloran, som ett resulterar i minskad vattenföroreningen av fiskavföring. Den synergistiska verkan av probiotika, prebiotika, beta-glukan och vitaminer har en stark effekt på att förbättra fiskens totala tillstånd och stärka immunförsvaret. Fodret rekommenderas därför också under perioder av sjukdom, konvalescens eller acklimatisering. Dessutom har probiotikan en positiv effekt på reproduktionen, ökar fiskens fertilitet och ynglens överlevnad samt minskar effekterna av stress orsakad av t ex transport, utställningar och reproduktion. Födan rekommenderas särskilt för fisk som försvagats av vinterdvala.

Koi Probiotic pellets S All seasons 1,5kg, Tropical

Artnr: 4733
Artikelnamn: Koi Probiotic pellets S All seasons 1,5kg, Tropical
526 kr