Filter till akvarium

Då våra akvarium inte på långt när kan erbjuda fiskarna samma volym av vatten som i naturen är det viktigt med bra filtrering. Inte bara för att hålla vattnet klart och rent. Att det är ett klart vatten kan lika gärna bero på att det är fattigt på näringsämnen. Vi vill ha en kombination av ett klart och rent vatten som även passar fiskar och växter. Detta kan ibland bli ett problem. Den förhållandevis lilla volymen vatten påverkas snabbt, även av mindre störningar. Döda fiskar, ruttnande blad, övermatning, fiskarnas avföring mm mm. Vi skall här kort redogöra för olika typer av filter. För och nackdelar och till vilka volymer de passar.

Innerfilter:

Ett motordrivet filterhuvud som drar vattnet igenom de olika filtermaterialen i filtret. Dessa filter finns från de minsta till Nanoakvarium från 8liter upp till 400liter. Ett behändigt sätt att rena vatten och finns i en mängd olika utförande. I de allra flesta fall kan man rena vattnet i flera steg. Grovt filter vid insuget till filtret följt av något finmaskigare filter och sist ett biologiskt filter.(Mer om de biologiska filtret och nedbrytning av skadliga ämnen på en annan plats.)

Eheim PickUp 200

 

Ytterfilter:

Denna typ lämpar sig till de lite större akvarierna. Jag vill nog påstå från 100liter och upp till 1500liter. Har man större volym så är nog rådet att använda flera filter på olika platser i akvariet. Finns även här i en mängd olika utförande. Kunde förr vara lite bökigt att rengöra och underhålla då vattnet har kontakt med yttervärlden. Och därmed är möjligheten av blöta på golvet ett resultat. Undersök utförandet på de olika fabrikaten då det idag finns mycket bra avstängningsanordningar där man kopplar bort vattnet helt innan man underhåller.

Serafil Bioactive 130

Innerfilter Serafil Bioactive 130

Fluval FX4

Ytterfilter från Fluval

JBL Prosilent

Luftdrivet innerfilter JBL

Luftdrivet skumgummifilter

Luftdrivet skumgummifilter

 

Skumgummifilter: Dessa filter är oftast för de små volymerna men används, inte minst av odlare och då även för volymer upp till 150-200liter. Principen är att luften drar med sig vatten och skapar ett flöde genom ett skumgumme eller filtervadd. De drivs av en kraftig luft pump, eller när man vill ha väldigt stor flöde av luft, av en sidkanalfläkt. Dessa ger mycket luftflöde men litet tryck. Denna filterprincip lämpar sig bra när man har ägg och yngel akvariet. Det täta skumgummit kan inte dras med in i filtret. Själva filtreringen sker ju genom det täta materialet. Dessa filter kan drivas med både luft och cirkulationspump. Luftdrivna filter fungerar med hjälp av att luftflödet skapar en ström av vattenflöde genom filtret. Nackdel är att det är en förhållandevis liten genomströmning om man inte har mycket luft. Driver man det med en cirkulationspump får man ett effektivt filter med hög kapacitet. I båda fallen behövs ofta lite eget arbete och ideér. 

Bottenfilter: Inte så vanliga längre men är en bra filterprincip. En plastkonstruktion placeras direkt på botten av akvariet innan man fyller på sand. Detta kan drivas av luft eller ett påkopplat pumphuvud som drar vattnet igenom den täckande sanden. Renar effektivt och länge innan underhåll. Fördelen är att man inte har något filter som tar plats i akvariet och effektiviteten. Nackdeln är att det är bökigt att rengöra då hela akvariet måste tömmas och grusen rengöras. Bottenmaterialet blir också efter en tid ganska packat och tätt. Vad som talar mot denna filterprincip är att den biologiskanedbrytningen inte skapas i den här filtertypen. För att mikroorganismer skall frodas behövs yta och flöde. I denna typ av filter blir inte vattenflödet tillräckligt. Därmed minskar den biologiska reningen. Man har sett högre nitritvärden i akvarium med bottenfilter än med andra filterprinciper.

Bottenfilter

Bottenfilter till akvarium

 

Filterprincip

Principskiss på bottenfilter

 

Princip filtersump

Principskiss på filtersump för akvarium

Filtersump: Oftast för de stora akvarierna eller akvarier med behov av stor filterkapacitet. Ett externt filter som oftast placeras under akvariet. Vatten rinner ned i en större behållare med flera reningssteg och pumpas sedan upp i akvariet igen. Stör inte inredningen och kan sammankopplas med flera akvarier. I regel en nödvändighet för saltvattenakvarier.

Har en stor kapacitet och stora möjligheter att koppla till, exempelvis UV för att döda bakterier elelr alger. En nackdel kan vara att om man skulle få sjukdom i något av de tillkopplade akvarierna så kan detta föras över till de övriga som har samma sump i systemet.