Sjukdomar i våra akvarium

Akvariefisk lever i små volymer av vatten i förhållande till naturen. Nödvändigtvis behöver inte vattnet på något sätt vara av sämre kvalitet. I många fall snarare bättre. Bättre i den bemärkelsen att det är ett stabilt och bra vatten utan skadliga föroreningar eller gifter. Men på grund av den lilla vattenvolymen kommer förändringarna i vattnet att ske både snabbare och kraftfullare när det väl händer något med systemet. Temperaturförändringen i en stor sjö blir knappt märkbar för fisken under dagens ljusa timmar. Skulle vattnet vid ytan bli för varmt så har den alltid möjlighet att dra sig mot skugga eller djupare vatten. Avkylningen under dygnets mörka timmar i naturen påverkar inte temperaturen så mycket att det är några problem. Snarare en välbehövlig avsvalning för fisken.

I våra akvarium är det annorlunda. Den lilla volymen av vatten påverkas snabbt av att solens värme från ett fönster och gör att temperaturen på några timmar i ett 100liters akvarium kommer farligt nära eller över den nivå då fiskarna kan överleva. Värmen från soljuset gör att temperaturen stiger och som ett resultat att syrenivån sjunker.

Likaså är det med övriga parametrar. Nitritvärden stiger snabbt vid föruttnelse eller annan organisk påverkan. Detsamma gör att pH-värdet når farliga nivåer av samma anledning. Syrebrist är ett annat problem om akvariet är för tätt befolkat och syretillförslen är för dålig. Fiskarna kommer snabbt att ha förbrukat syret i vattnet.

Men vad har ovanstående med fiskarnas sjukdomar att göra?

Jag försöker illustrera att fiskarna är mycket mer utsatta för förändringar i våra akvarium och där med mottagligare för sjukdomar. Stress av yttre påverkan är nog en av de vanligaste grundorsakerna till sjukdomar om vi borter från att de blir direkt smittade av överförbara parasiter eller infektioner. I de flesta fall klarar fisk av att utsättas för, exempelvis angrepp av någon parasit, och i många fall bär fisken på densamma under hela sin livstid. Men är djurets kondition nedsatt av, exempelvis syrebrist eller för höga nitritvärde under en kortare tid kan detta vara signalen för sjukdomar att bryta ut.