Artemia

Artemia salina. Finns både för kläckning till levande nauplier och att ge frystorkade direkt i akvarium. Ett populärt foder är att ge artemiaägg som är utan skal. Det har ett mycket bra näringsinnehåll och kan gest till många arters yngel i ett tidigt skede

Totalt 13 poster
Sida 2 av 2
1 2
Denna saltvattenräka står att finna i saltvattensamlingar, i exempelvis stora saltsjön i norra delen av delstaten Utah, USA och södra delen av kustremsan utanför San Fransisco. Finns även i stora mängder i vattensamlingar, våtmarker med hög salthalt i närheten av havskuster i stora delar av världen. En vuxen artemia är ca 8-10mm men kan nå upp till 15mm beroende på miljön. Vuxna djur kan ha olika färger såsom rosa, vit, grön eller transparent. De lever vanligtvis några månader. De har inte något skal i egentlig mening som är förknippat med räkdjur. De har i stället ett slags täta lager av gälar på kroppen. Finns i flera olika foderformer. Flingor, frystorkat, fryst, avskalade ägg, ägg för kläckning och levande. Artemia i dess olika former är en näringsrik föda och gillas av de flesta fiskarter. För odlare är nyckläckt artemia ett måste i många fall.