Biofarm

Livsmedel och läkemedel och mycket däremellan
Biofarm Oy är ett företag som grundades 1988.
Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som upprätthåller och förbättrar djurens välbefinnande, hälsa och miljö.